Everyone Piano

Everyone Piano 2.0.7.14

Miễn phí
Play a virtual piano using the PC's keyboard
Tải về
Người dùng đánh giá
4.2  (99 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
2.0.7.14 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
EveryonePiano | Thêm chương trình
Use your computer's keyboard to play the piano, save your interpretations on the hard-disk and play them back to identify the areas that you need to improve. Customize the keyboard layout, change the octave or modify the infection.
EveryonePiano là một máy tính bàn phím mô phỏng piano phần mềm. Nó có thể dùng đại tướng bàn phím máy tính chơi piano âm nhạc. Với quyền lực timbre cơ sở dữ liệu, Everyone Piano là giọng là lifelike và thời gian thực. Ngay cả trên đó nghe có thẻ, thì chương trình có thể gặp thời gian thực nhạc diễn. Lúc đó nó cũng mô phỏng footplate về cái đàn dương cầm.
Everyone Piano có thể chỉnh bàn, chơi quầng sáng, hỗ trợ kỷ lục phát âm nhạc điểm hiện, inflection và octavelanguage.
Thông tin được cập nhật vào: